U svome poslovanju Društvo se pridržava načela transparentnosti, sigurnosti, profitabilnosti i likvidnosti. Opširnije Upravljanje investicionim fondovima

DUIF KRISTAL INVEST

Fond pored vlasničkih hartija (akcija) na berzi, ulaže i u dužničke hartije (obveznice) od vrijednosti. Opširnije Zatvoreni mješoviti investicioni fond u preoblikovanju

ZMIF u preoblikovanju KRISTAL INVEST FOND

Fond ulaže na tržišta BiH, na organizovana tržišta u susjedinim državama i članicama CEFTA i EU. Opširnije Otvoreni investicioni fond

OIF KRISTAL KAPITAL

  • 1
  • 2
  • 3

Kontaktirajte nas

  • Milana Rakića 1, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
  • + 387 51 320 230
  • + 387 51 307 266
  • info@kristalinvest.com

Gdje se nalazimo