DUIF Kristal Invest

Organi društva

Skupština akcionara

Ime Količina % učešća

Thaler Vermogensverwaltung GmbH

513.370

44,64

Dr. Mag Georg Thaler

445.641

38,75

Kristal konsalting a.d. Banja Luka

190.989

16,61

Upravni odbor:

 • Jelena Mrkobrada, dipl. ecc., predsjednik
  Rješenje KHOV RS za člana UO Društva br. 01-UP-58-348-4/15 od 26.06.2015.godine
 • Dr Georg Thaler, mag.ecc., član
  Rješenje KHOV RS za člana UO Društva br. 01-UP-58-348-3/15 od 26.06.2015.godine
 • Tripko Krgović, dipl.ecc., član
  Rješenje KHOV RS za člana UO Društva br. 01-UP-51-874-3/16 od 29.12.2016.godine

 

Kontaktirajte nas

 • Milana Rakića 1, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 • + 387 51 320 230
 • + 387 51 307 266
 • info@kristalinvest.com

Gdje se nalazimo