DUIF Kristal Invest

Organizaciona struktura

 

Sema Drustvo 2016

 

Investicioni menadžeri:

 • Dejan Jorgić
  Dozvola KHOV RS za obavljanje poslova investicionog menadžera:
  br. 04-4-142/16 od 31.08.2016. do 31.08.2018.godine

 • Dragan Kajkut
  Dozvola KHOV RS za obavljanje poslova investicionog menadžera:
  br. 04-4-143/16 od 23.09.2016. do 23.09.2018.godine

 • Nataša Pekez
  Dozvola KHOV RS za obavljanje poslova investicionog menadžera:
  br. 04-4-136/15 od 24.06.2015. do 24.06.2017.godine

Kontaktirajte nas

 • Milana Rakića 1, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 • + 387 51 320 230
 • + 387 51 307 266
 • info@kristalinvest.com

Gdje se nalazimo