DUIF Kristal Invest

Revizor društva

Reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2016.godinu vršila je revizorska kuća Vralaudit, Banja Luka.

Mišljenje nezavisnog revizora

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva za upravljanje investicionim fondovima "Kristal Invest" a.d. Banja Luka na dan 31. decembra 2015.godine, kao i rezultate poslovanja i promjene u novčanim tokovima za period koji se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskoh izvještavanja koji se primjenjuju u Republici Srpskoj.

Banja Luka, 27. januar 2017.godine

 

Izvještaj nezavisnog revizora

Kontaktirajte nas

  • Milana Rakića 1, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
  • + 387 51 320 230
  • + 387 51 307 266
  • info@kristalinvest.com

Gdje se nalazimo