OIF Kristal kapital

Kupovina i prodaja udjela

Kupovina udjela može se vršiti u prostorijama Društva, ulica Milana Rakića broj 1 tako što vlasnik popunjava zahtjev za kupovinu, te uplaćuje novčana sredstva.
 
Prodaja udjela vrši se u prostorijama Društva tako što vlasnik popunjava zahtjev za prodaju, a sredstva se isplaćuju u roku od 5 dana po cijeni udjela na dan prijema zahtjeva za prodaju.
 
Kupovinom udjela Fonda (minimalan pojedinačni iznos je 1.000 KM) investitor postaje vlasnik udjela, a svi podaci o udjelima vode se u Registru udjela kod Centralnog registra hartija od vrijednosti u Banja Luci, Sime Šolaje 1.
 
Ograničenje visine udjela u Fondu je da jedno lice, i sa njim povezano lice, ne može biti vlasnik više od 10% ukupnog broja udjela u Fondu.
 

Ulazna naknada

Prilikom svake kupovine udjela, ulagač plaća trošak kupovine udjela u vidu ulazne naknade. Naknada se obračunava u procentu od ukupno uplaćenih sredstava u Fond. Naknada se naplaćuje prilikom uplate udjela ili se udjel umanjuje za istu. Visina naknade zavisi od visine uloga:

-          za uplate do 10.000 KM naknada iznosi 2,0 %
-          za uplate do 30.000 KM naknada iznosi 1,6 %
-          za uplate do 50.000 KM naknada iznosi 1,2 %
-          za uplate iznad 50.000 KM naknada
-          iznosi 0,8 %

Izlazna naknada

Izlazna naknada se naplaćuje ulagaču prilikom svakog otkupa udijela Fonda. Visina izlazne naknade zavisi od perioda trajanja ulaganja sredstava koja se povlače iz Fonda.

-          za ulaganja do 6 mjeseci izlazna naknada iznosi 3,0% od sredstava koja se povlače iz Fonda
-          za ulaganja do 12 mjeseci izlazna naknada iznosi 2,5%
-          za ulaganja do 24 mjaseca izlazna naknada iznosi 2,0%
-          za ulaganja do 36 mjeseci izlazna naknada iznosi  1,5%
-          za ulaganja do 48 mjeseci izlazna naknada iznosi  1,0%
-          za ulaganje do 60 mjeseci izlazna naknada iznosi  0,5%
-          za ulaganja preko teg roka izlazna naknada se ne naplaćuje.

Kontaktirajte nas

  • Milana Rakića 1, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
  • + 387 51 320 230
  • + 387 51 307 266
  • info@kristalinvest.com

Gdje se nalazimo