ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond

Finansijski izvještaji Fonda

Finansijski izvještaji za 2017.godinu
Finansijski izvještaji za treći kvratal 2017.godine
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2017.godinu
Finansijski izvještaji za prvi kvartal 2017.godine

Finansijski izvještaji za 2016.godinu
Finansijski izvještaji za treći kvartal 2016.godine
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2016.godinu
Finansijski izvještaji za prvi kvartal 2016.godine

Finansijski izvještaji za 2015.godinu
Finansijski izvještaji za treći kvartal 2015.godine

Polugodišnji finansijski izvještaji za 2015.godinu

Finansijski izvještaji za prvi kvartal 2015.godine

Finansijski izvještaji za 2014.godinu
Finansijski izvještaji za treći kvartal 2014.godine
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2014.godinu
Finansijski izvještaji za prvi kvartal 2014.godine

Finansijski izvještaji za 2013.godinu
Finansijski izvještaji za treći kvartal 2013.godine
Polugodišnji finansijski izvještaj za 2013.godinu
Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2013.godine

Finansijski izvještaji za 2012.godinu
Finansijski izvještaji za treći kvartal 2012.godine
Polugodišnji finansijski izvještaj za 2012.godinu
Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2012.godine

Finansijski izvještaj za 2011.godinu
Finansijski izvještaj za treći kvartal 2011.godine
Polugodišnji finansijski izvještaj za 2011.godinu
Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2011.godine

Finansijski izvještaj za 2010.godinu
Finansijski izvještaj za treći kvartal 2010.godine
Polugodišnji finansijski izvještaj za 2010.godinu
Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2010.godine

Finansijski izvještaj za 2009.godinu
Finansijski izvještaj za treći kvartal 2009.godine
Polugodišnji finansijski izvještaj za 2009.godinu
Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2009.godine

Kontaktirajte nas

  • Milana Rakića 1, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
  • + 387 51 320 230
  • + 387 51 307 266
  • info@kristalinvest.com

Gdje se nalazimo