ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond

Izvještaji o glasanju

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Matex" a.d. Banja Luka 27.04.2017.god. Zepter fond

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Hrvatski telekom" d.d. Zagreb 25.04.2017.god. Zepter fond

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara ZMIF u preoblikovanju "Invest nova fond" a.d. Bijeljina 24.04.2017.god. Kristal invest fond

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Vodovod" a.d. Banja Luka 19.04.2017.god. Zepter fond

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Vodovod" a.d. Banja Luka 19.04.2017.god. Kristal invest fond

Izvještaj sa Skupštine akcionara "UniCredit Bank" a.d. Banja Luka 12.04.2017.god. Zepter fond

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Komercijalna banka" a.d. Skoplje 05.04.2017.god. Zepter fond

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje 03.04.2017.god. Zepter fond

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje 03.04.2017.god. Kristal invest fond

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Nova banka" a.d. Banja Luka 29.03.2017.god. Zepter fond

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Nova banka" a.d. Banja Luka 29.03.2017.god. Kristal invest fond

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad 27.03.2017.god. Zepter fond

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad 27.03.2017.god. Kristal invest fond

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Pošte Srpske" a.d. Banja Luka 24.03.2017.god. Kristal invest fond

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Pošte Srpske" a.d. Banja Luka 24.03.2017.god. Zepter fond

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Vodovod" a.d. Banja Luka 21.03.2017.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banja Luka 15.02.2017.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Vodovod" a.d. Banja Luka 14.02.2017.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka 13.02.2017.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad 06.02.2017.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor 11.01.2017.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka 04.01.2017.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad 29.12.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Elektrohercegovina" a.d. Trebinje 28.12.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje 23.12.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Elektrobijeljina" a.d. Bijeljina 21.12.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banja Luka 20.12.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Banja Luka 07.12.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Željeznice Republike Srpske" a.d. Doboj 23.11.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Sarajevogas" a.d. Istočno Sarajevo 15.11.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Hidroelektrane na vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad 04.11.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka 31.10.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka 20.09.2016.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko 16.09.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka 16.08.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Tesla" d.d. Brčko 16.08.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZIF "BORS INVEST FOND" a.d. Banja Luka 27.06.2016.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Jahorina OC" a.d. Pale 21.07.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZIF "Euroinvestment fond" a.d. Banja Luka 19.07.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Sarajevo gas" a.d. Istočno Sarajevo 28.06.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZIF "Zepter fond" a.d. Banja Luka 24.06.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Metalac" a.d. Gornji Milanovac 27.05.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Duvan" a.d. Bijeljina 20.05.2016.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "RŽR Ljubija" a.d. Prijedor 10.05.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Meridian" a.d. Banja Luka 05.04.2016.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka 04.04.2016.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara ZIF "Invest nova fond" a.d. Bijeljina 30.03.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZIF "Bors invest fond" a.d. Banja Luka 30.03.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad 18.03.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZIF "Zepter invest fond" a.d. Banja Luka 16.03.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka 09.03.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZP "Hidroeloetrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje 29.02.2016.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka 22.01.2016.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Dobojinvest" a.d. Doboj 22.12.2015.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Banja Luka 07.12.2015.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad 06.11.2015.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZIF "Zepter invest" a.d. Banja Luka 02.11.2015.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Rudnici željezne rude Ljubija" a.d. Prijedor 21.10.2015.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara ZP "Hidorelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad 28.09.2015.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "HPK" a.d. Draksenić 21.08.2015.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka 18.08.2015.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Elvaco" a.d. Bijeljina 07.08.2015.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Boska RK" a.d. Banja Luka 28.07.2015.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Jahorina OC" a.d. Pale 20.07.2015.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Sarajevo-gas" a.d. Sarajevo 23.06.2015.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZIF "Polara invest" a.d. Banja Luka 19.06.2015.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje 12.06.2015.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Duvan" a.d. Bijeljina 12.06.2015.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka 01.06.2015.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Meridian" a.d. Banja Luka 26.05.2015.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Vodovod" a.d. Banja Luka 19.05.2015.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara ZIF "Invest nova fond" a.d. Bijeljina 11.05.2015.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad 08.05.2015.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZIF "Zepter invest fond" a.d. Banja Luka 27.04.2015.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZIF "Bors invest fond" a.d. Banja Luka 17.04.2015.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka 30.03.2015.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad 30.01.2015.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje 22.01.2015.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka 19.01.2015.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka 29.12.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Luka" a.d. Šamac 27.12.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Rafinerija nafte" a.d. Brod 26.12.2014.god.  

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Telekom RS" a.d. Banja Luka 05.12.2014.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara "Meridian" a.d. Banja Luka 18.11.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Jelšingrad Livar Livnica čelika" a.d. Banja Luka 14.11.2014.god. 

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Aerodromi RS" a.d. Banja Luka 31.10.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Pošte Srpske" a.d. Banja Luka 20.10.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad 26.09.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara "Aerodromi RS" a.d. Banja Luka 12.09.2014.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara “Elektrokrajina” a.d. Banja Luka 18.08.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara RK “Boska” a.d. Banja Luka 12.08.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara Olimpijski centar “Jahorina” a.d. Pale 01.08.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara “HPK Draksenić” a.d. Kozarska Dubica 07.07.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara “HE na Trebišnjici” a.d. Trebinje 04.07.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara “Vitaminka” a.d. Banja Luka 30.06.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara “Vodovod” a.d. Banja Luka 30.06.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara “Sarajevo gas” a.d. I.Sarajevo 27.06.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara “Rafinerija nafte” a.d. B.Brod 27.06.2014.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara “Krajinapetrol” a.d. Banja Luka 26.06.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara “Elvaco” a.d. Bijeljina 25.06.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara “HE na Trebišnjici” a.d. Trebinje 25.04.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara “Pošte Srpske” a.d. Banja Luka 11.04.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara “Mira” a.d. Prijedor 28.03.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara “Elektrokrajina” a.d. Banja Luka 21.02.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara “Fabrika žice” a.d. Goražde 25.06.2014.god.

Glasanje pismenim putem za Skupštinu akcionara “Aerodromi RS” a.d Banja Luka 20.06.2014.god.

Izvještaj sa Skupštine akcionara “Jelšingrad livar-livnica čelika” a.d. Banja Luka 19.06.2014.god.

Kontaktirajte nas

  • Milana Rakića 1, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
  • + 387 51 320 230
  • + 387 51 307 266
  • info@kristalinvest.com

Gdje se nalazimo