Duvan a.d. Bijeljina – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 24.05.2019.