COVID - 19 instrukcije

Obavještenje za javnost

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka obavještava investicionu javnost da se radi preventivnog djelovanja na suzbijanju i sprečavanju korona virusa od dana 23.10.2020.godine nastavlja sa primjenom izmijenjenog načina prijema zahtjeva za kupovinu i otkup udjela neposredno u sjedištu Društva.

Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, preporuka je da se dostava zahtjeva za kupovinu i otkup udjela u što većoj mjeri vrši putem pošte umjesto lične dostave u sjedište Društva.

Društvo je za vlasnike udjela i potencijalne investitore koji žele lično da dostave zahtjeve za kupovinu i otkup udjela, obezbijedilo poštansko sanduče ispred ulaza u koje se može ubaciti dokumentacija potrebna za kupovinu i otkup udjela (zahtjev sa propisanim prilozima).  Takođe će ispred ulaza biti dostupni obrasci zahtjeva za kupovinu/otkup udjela.

Sve informacije u vezi sa kupovinom i otkupom udjela su i dalje dostupne na internet stranici Društva www.kristalinvest.com i na telefon +387 51 320 230.