OAIF Future fond

OAIF Future fund OAIF Future fund Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Future fund“ je sljedbenik Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Future fund“. Otvoreni  akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Future fund“ je nastao u prvoj fazi preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka prenosom dijela imovine. Društvo za upravljanje […]

OMIF Maximus fund

OMIF Maximus Fund Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „Maximus fund“ je nastao u prvoj fazi preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju „Zepter fond“ a.d. Banja Luka prenosom dijela imovine.  Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Kristal invest” a.d. Banja Luka je srazmjerno učešću u vlasništvu u ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka prenijelo vlasništvo […]