“Boksit” a.d. Milići – Pismeno glasanje na Skupštini akcionara održane 23.06.2022.godine