“Crnogorski telekom” a.d. Podgorica – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 01.06.2022.godine