“HE na Trebišnjici” a.d. Trebinje – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 17.06.2022.godine