“Jugopetrol” a.d. Podgorica – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 02.06.2022.godine