Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo – Izvještaji o glasanju sa Skupština akcionara