“Telekomunikacije RS” a.d. Banja Luka – Pismeno glasanje za Skupštinu akcionara održanu 27.06.2023.godine