“Veleprehrana” a.d. Banja Luka – Pismeno glasanje na Skupštini akcionara održane 13.05.2022.godine