“Veleprehrana” a.d. Banja Luka – Pismeno glasanje na Skupštini akcionara održane 21.05.2021.godine