“Veletrgovina” a.d. Gradiška – Pismeno glasanje na Skupštini akcionara održane 27.05.2022.godine