Veletrgovina a.d. Gradiška – Pismeno glasanje za Skupštinu akcionara održanu 28.05.2021.godine