ZP “Hidroelektrane na Trebišnjici” a.d. Trebinje– Pismeno glasanje na Skupštini akcionara održane 23.06.2023.godine