ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad – Pismeno glasanje na Skupštini akcionara održane 04.07.2022.godine