ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad – Pismeno glasanje na Skupštini akcionara održane 23.10.2023.godine