“Industrijske plantaže” a.d. Banja Luka – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 17.07.2023.godine