“Crnogorski telekom” a.d. Podgorica – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 31.03.2021.godine