“Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad – Pismeno glasanje za Skupštinu akcionara održanu 30.12.2020.godine