“Industrijske plantaže” a.d. Banja Luka – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 15.02.2022.godine