“Industrijske plantaže” a.d. Banja Luka – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 21.06.2021.godine