“Industrijske plantaže” a.d. Banja Luka – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 29.06.2022.godine