“Industrijske plantaže” a.d. Banja Luka – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 30.06.2023.godine