“Jugopetrol” a.d. Podgorica – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 30.03.2021.godine