“Telekomunikacije RS” a.d. Banja Luka – Pismeno glasanje za Skupštinu akcionara održanu 04.12.2020.godine