“Telekomunikacije RS” a.d. Banja Luka – Pismeno glasanje za Skupštinu akcionara održanu 21.06.2021.godine