Kontakt

Gdje se nalazimo?

Posjetite našu kancelariju u Ulici Milana Rakića 1 svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova

Kontaktirajte nas

Zahvaljujući Vašim pitanjima, prijedlozima i prigovorima trudimo se da poboljšamo svoje usluge, a Vaše pohvale nas motivišu da i dalje kvalitetno radimo.
Sva pitanja, prijedloge, prigovore i pohvale u vezi sa poslovanjem Kristal invest a.d. možete nam uputiti e-mailom, poštom ili lično u prostorijama Kristal invest a.d. na neki od naših kontakta:

Prigovor na rad se dostavlja u pisanom obliku na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u BiH ili na engelskom jeziku putem preporučene pošte, faksom, elektronskom poštom ili neposredno u prostorijama Društva.
Kristal invest će u roku od 8 dana poslati službeni odgovor na Vašu reklamaciju na Vašu e-mail adresu ili na Vašu kućnu adresu, ukoliko tako zatražite.
U slučaju da proces rješavanja reklamacije bude trajao duže od 8 dana, Kristal invest će vas obavijestiti da je prigovor zaprimljen i da će biti riješen u najkraćem mogućem roku.

Radno vrijeme

Nazovite nas

Posjetite našu kancelariju