AD “Jahorina” OC Pale – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 19.11.2019.godine