ASA Banka d.d. Sarajevo – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 28.03.2019.godine