“Sarajevo-gas” a.d. Istočno Sarajevo – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 15.11.2021.godine