ZP “Elektrokrajina” a.d. Banja Luka – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 01.04.2019.godine