ZP “Elektrokrajina” a.d. Banja Luka – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 05.11.2021.godine