ZP “Elektrokrajina” a.d. Banja Luka – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 15.08.2023.godine