ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 21.12.2021.godine