Naš tim

Upoznajte naš tim

Izvršni direktori

Nenad Tomović

Izvršni direktor
Email: nenadtomovic@kristalinvest.com

Goran Klincov

Izvršni direktor
Email: goranklincov@kristalinvest.com

Dozvola KHOV RS br. 04-4-164/22 od 01.03.2022. za obavljanje poslova investicionog menadžera koja važi do 01.03.2024.

front office

Dejan Jorgić

Viši rukovodilac operativne jedinice
Email: dejanjorgic@kristalinvest.com

Dozvola KHOV RS br. 04-4-157/20 od 14.08.2022. za obavljanje poslova investicionog menadžera koja važi do 14.09.2024.

middle office

Nataša Kesić Veselić

Viši rukovodilac jedinice kontrolu
Email: natasakesic@kristalinvest.com

Nataša Pekez

Stručni saradnik u jedinici za kontrolu
Email: natasapekez@kristalinvest.com

Dozvola KHOV RS br. 04-4-136/15 od 24.06.2023. za obavljanje poslova investicionog menadžera koja važi do 24.06.2025.

back office

Persa Dujaković

Viši stručni saradnik jedinice za podršku
Email: persadujakovic@kristalinvest.com

Bojan Blagojević

Viši rukovodilac jedinice za podršku
Email: bojanblagojevic@kristalinvest.com

jedinica za opšte poslove

Inga Prole

Stručni saradnik u jedinici za opšte poslove
Email: ingaprole@kristalinvest.com

interni revizor

Gordana Vučković

Interni revizor
Email: gordanavuckovic@kristalinvest.com