“ASA banka” d.d. Sarajevo – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 30.06.2020.godine