“Dobojinvest” a.d. Doboj – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 22.09.2020.godine