“Veletrgovina” a.d. Gradiška – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 16.06.2020.godine

“Veletrgovina” a.d. Gradiška – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 16.06.2020.godine