ZP “Elektrokrajina” a.d. Banja Luka – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 04.09.2020.godine