ZTC “Banja Vrućica” a.d. Teslić – Izvještaj sa Skupštine akcionara održane 30.06.2020.godine