ONIF Cash fund – NVI po udjelu na dan 20.03.2020.godine