“Sarajevo-gas” a.d. I. Sarajevo – Pismeno glasanje na Skupštini akcionara održane 01.07.2022.godine